Zjistěte, jaké významné druhy flóry a fauny se nacházejí v místě Vašeho bydliště.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Ohrožené druhy zvířat a rostlin lze nalézt ve všech typech ekosystémů, velkých i malých. Zjistěte, jací živočichové a rostliny vyskytující se v místě Vašeho bydliště se nacházejí na seznamu ohrožených druhů, a zasaďte se o ochranu jejich stanovišť.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100