Zistite si informácie o špeciálnej flóre a faune vo svojej oblasti.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ohrozené a zraniteľné druhy je možné nájsť vo všetkých druhoch ekosystémov, či už veľkých alebo malých. Zistite si, ktoré živočíšne a rastlinné druhy z vašej oblasti sú zaradené medzi ohrozené druhy, a dajte si záväzok, že budete chrániť ich prirodzené prostredie.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100