Kjøretøyutslipp og -effektivitet

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-36-no
Publisert 09.11.2016 Sist endret 23.11.2016
Veitransport basert på bruk av fossilt brensel er den viktigste kilden til transportrelatert luftforurensning. Hvert kjøretøy slipper ut forurensende stoffer fra en rekke kilder.

Temporal coverage

Dokumenter handlinger