следващ
предишен
елементи

Infographic

Емисии и ефективност на превозните средства

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-36-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 10-12-2019
Автотранспортът, използващ изкопаеми горива, е най-същественият източник на транспортно замърсяване на въздуха. Всяко превозно средство изпуска замърсители от редица източници.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Действия към документ