Емисии и ефективност на превозните средства

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-36-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 23-11-2016
Автотранспортът, използващ изкопаеми горива, е най-същественият източник на транспортно замърсяване на въздуха. Всяко превозно средство изпуска замърсители от редица източници.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Свързани новини и статии

Related publication

Temporal coverage

Действия към документ