Emisie a efektívnosť vozidiel

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-36-sk
Publikované 09. 11. 2016 Posledná zmena 23. 11. 2016
Najvýznamnejší zdroj znečistenia ovzdušia súvisiaci s dopravou predstavuje cestná doprava poháňaná fosílnym palivom. Každé vozidlo uvoľňuje znečisťujúce látky z viacerých zdrojov.

Súvisiaci obsah

Temporal coverage

Akcie dokumentu