Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-36-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2016
Οι οδικές μεταφορές που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με τον τομέα των μεταφορών. Κάθε όχημα εκλύει ρύπους από διάφορες πηγές.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας