επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-36-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Οι οδικές μεταφορές που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με τον τομέα των μεταφορών. Κάθε όχημα εκλύει ρύπους από διάφορες πηγές.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων