nästa
föregående
poster

Infographic

Fordonsutsläpp och effektivitet

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-36-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2019-12-10
Topics:
Vägtransporter som drivs av fossila bränslen är den viktigaste källan till transportrelaterade luftföroreningar. Varje fordon släpper ut föroreningar från flera olika källor.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: