Fordonsutsläpp och effektivitet

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-36-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2016-11-23
Vägtransporter som drivs av fossila bränslen är den viktigaste källan till transportrelaterade luftföroreningar. Varje fordon släpper ut föroreningar från flera olika källor.

Temporal coverage

Dokumentåtgärder