Hva vi gjør

Endre språk
Side Sist endret 13.02.2018
EEA produserer en lang rekke vurderinger som analyserer miljøtilstand og miljøtrender samt belastningene forårsaket av økonomiske og sosiale drivkrefter. EEA jobber også med scenarieutvikling, evaluering av politiske tiltak og kvalitetssikring av data. I tillegg samordner EEA Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet).

Miljøbyråets produkter omfatter femårige miljøtilstandsrapporter, tematiske og tekniske rapporter, orienteringer, utdrag og informasjonstjenester på internett, multimedieprodukter og interaktive nettbaserte produkter innenfor utdanning. Våre tjenester omfatter ekspertråd til beslutningstakere, konferanser og besøk, informasjonssystemer og nettverks- og kommunikasjonstjenester for allmennheten.

Last ned EEAs strategi, EEAs kommunikasjonsstrategi og den årlige styringsplanen.

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss