neste
forrige
elementer

Hva vi gjør

Endre språk
Side Sist endret 15.03.2023
EEA produserer en lang rekke vurderinger som analyserer miljøtilstand og miljøtrender samt belastningene forårsaket av økonomiske og sosiale drivkrefter. EEA jobber også med scenarieutvikling, evaluering av politiske tiltak og kvalitetssikring av data. I tillegg samordner EEA Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet).

Miljøbyråets produkter omfatter femårige miljøtilstandsrapporter, tematiske og tekniske rapporter, orienteringer, utdrag og informasjonstjenester på internett, multimedieprodukter og interaktive nettbaserte produkter innenfor utdanning. Våre tjenester omfatter ekspertråd til beslutningstakere, konferanser og besøk, informasjonssystemer og nettverks- og kommunikasjonstjenester for allmennheten.

Last ned EEAs strategi, EEAs kommunikasjonsstrategi og den årlige styringsplanen.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger