dalje
prethodno
stavke

News

Razine onečišćenja zraka u Europi još su uvijek opasne te posebno utječu na djecu

Promijenite jezik
News Objavljeno 2023-09-12 Zadnja izmjena 2023-09-14
4 min read
Prema procjenama kvalitete zraka koje je danas objavila Europska agencija za okoliš (EEA) potrebno je učiniti više kako bi se zdravlje djece i adolescenata zaštitilo od negativnih učinaka onečišćenog zraka. Onečišćenje zraka uzrok je više od 1 200 preranih smrti svake godine u Europi kod osoba mlađih od 18 godina i znatno povećava rizik od bolesti kasnije u životu. Unatoč napretku tijekom proteklih godina, razina ključnih onečišćujućih tvari u zraku u mnogim europskim zemljama, posebno u središnjoj i istočnoj Europi te Italiji, i dalje je iznad razina iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) koje se ne smatraju štetnima.

Razine onečišćenja zraka u Europi još su uvijek opasne , a europskim politikama o kvaliteti zraka nastoji se zaštititi sve građane , posebno djecu , na čije zdravlje posebno utječe nekvalitetan zrak . Nužna je uspostava dodatnih mjera na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bismo zaštitili djecu koja se sama ne mogu zaštititi . Najsigurniji način da očuvamo njihovo zdravlje jest da zrak koji svi udišemo učinimo čišćim .

Hans Bruyninckx Izvršni direktor Europske agencije za okoliš (EEA)

Iako su se emisije ključnih onečišćujućih tvari u zraku smanjile tijekom posljednjih desetljeća, kvaliteta zraka u Europi i dalje nije zadovoljavajuća. Onečišćeni zrak posebno djeluje na djecu i adolescente jer se još uvijek razvijaju, kao i njihov imunosni sustav. Prema sažetku EEA „Onečišćenje zraka i zdravlje djece”, onečišćeni zrak šteti zdravlju u djetinjstvu i povećava rizik od bolesti kasnije u životu. 

Procjenjuje se da onečišćenje zraka uzrokuje više od1200 preranih smrtisvake godine među osobama mlađim od 18 godina u 32 države članice EEA. Iako je broj preranih smrti u toj dobnoj skupini nizak u odnosu na ukupan broj smrti među europskim stanovništvom koji EEA procjenjuje svake godine, broj smrtnih slučajeva u mlađoj dobi predstavlja značajan gubitak. Onečišćenje ujedno uzrokuje brojne kronične bolesti, kako u djetinjstvu, tako i kasnije u životu. 

Onečišćenje zraka, posebno ozon i dušikov dioksid (NO2) utječu na razvoj i funkciju pluća kod djece kratkoročno, dok dugoročni učinak imaju sitne čestice (PM2,5). Izloženost trudnica onečišćenom zraku povezana je s niskom porođajnom težinom djece i rizikom od prijevremenog poroda. Nakon rođenja onečišćenje zraka povećava rizik od raznih zdravstvenih problema, uključujući astmu, smanjenu funkciju pluća, infekcije dišnog sustava i alergije. Također može pogoršati kronična stanja kao što je astma, koja pogađa 9 % djece i adolescenata u Europi, te povećati rizik od nekih kroničnih bolesti u odrasloj dobi. 


Dok se ukupno onečišćenje zraka ne smanji na zadovoljavajuću razinu, manja izloženost djece onečišćenom zraku treba se osigurati boljom kvalitetom zraka oko škola i vrtića posebno tijekom odlaska u školu i sportskih aktivnosti. 


Ažurirani podatci EEA o praćenju kvalitete zraka u 2022.: razine onečišćenja zraka i dalje su postojano visoke 

Godine 2021. više od 90 % gradskog stanovništva EU-a bilo je izloženo štetnim razinama dušikova dioksida, ozona i sitnih lebdećih čestica (PM2,5). 

PM2.5 jedna je od najštetnijih onečišćujućih tvari za ljudsko zdravlje, pri čemu je izloženost česticama PM2,5 vodeći uzrok moždanog udara, raka i bolesti dišnog sustava. U 2021.čak 97 % gradskog stanovništva bilo je izloženo koncentracijama lebdećih čestica PM2,5 iznad godišnje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za 2021. od 5 µg (mikrograma) / m3. 

Prema preliminarnim podatcima iz 2022., u srednjoj i istočnoj Europi te Italiji zabilježene su najviše koncentracije lebdećih čestica PM2,5, prvenstveno zbog sagorijevanja krutih goriva kao što je ugljen za grijanje u kućanstvima i njihove upotrebe u industriji. 

U sažetku EEA „Stanje kvalitete zraka u Europi 2023.prikazuju se koncentracije onečišćujućih tvari u zraku 2021. i 2022. za regulirane onečišćujuće tvari u odnosu na standarde EU-a za kvalitetu zraka i razine iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije iz 2021. 


Koliko je čist vaš grad? Portugalski i švedski gradovi imaju najčišći zrak 

Faro u Portugalu te švedski gradovi Umeå i Uppsala svrstani su u najčišće europske gradove i imali su najniže prosječne razine sitnih lebdećih čestica PM2,5 tijekom posljednje dvije kalendarske godine, prema ažuriranom EEA pregledniku kvalitete zraka u gradovima. Na temelju dugoročnih prosječnih razina sitnih lebdećih čestica gradovi su poredani od najčišćeg do najzagađenijeg. 


 

Kontekst 

U okviru Akcijskog plana za nultu stopu onečišćenja Europskog zelenog plana Europska komisija je postavila cilj smanjenja broja preuranjenih smrti uzrokovanih česticama PM2,5 (ključnom onečišćujućom tvari u zraku) za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2005. U tu je svrhu Europska komisija 2022. objavila prijedlog za reviziju direktiva o kvaliteti zraka s ciljem, među ostalim, usklađivanja standarda kvalitete zraka s preporukama SZO. 

U svojim procjenama kvalitete zraka EEA naglašava onečišćujuće tvari koje smatra najštetnijima za ljudsko zdravlje ili koje najčešće premašuju EU standarde  za kvalitetu zraka i razine iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Koncentracije se temelje na mjerenjima na više od 4500 postaja za praćenje kvalitete zraka diljem Europe koja države članice i druge zemlje suradnice službeno dostavljaju EEA. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Radnje vezane za dokument