seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Useimpien Euroopan uimarantojen vedenlaatu erinomainen

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 23.05.2014 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
Vuonna 2013 Euroopan uimarantojen – merien, järvien ja jokien – vedenlaatu oli yleisesti korkea, ja niistä yli 95 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset. Tietojen mukaan merenrantapaikoissa laatu oli hieman parempi kuin sisävesissä.

Tämän päivän haasteet liittyvät lyhytkestoisiin saastekuormituksiin rankkojen sateiden ja tulvien aikana.

Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Kyproksen ja Luxemburgin kaikki uimarannat arvioitiin erinomaisiksi, ja niiden jälkeen tulivat Malta (99 % erinomaisia), Kroatia (95 %) ja Kreikka (93 %). Asteikon toisessa päässä eniten uimarantoja, jotka arvioitiin heikoiksi, oli EU:n jäsenvaltioista Virossa (6 %), Alankomaissa (5 %), Belgiassa (4 %), Ranskassa (3 %), Espanjassa (3 %) ja Irlannissa (3 %).

Euroopan ympäristökeskuksen vuotuisessa uimavesien laatua käsittelevässä raportissa seurataan veden laatua 22 000 uimapaikassa eri puolilla EU:ta, Sveitsissä ja ensimmäistä kertaa Albaniassa. Raportin ohella ympäristökeskus on julkaissut interaktiivisen kartan, josta näkee kunkin uimapaikan arvion vuonna 2013.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan on hienoa, että Euroopan uimavesien laatu on edelleen korkea. ”Emme voi kuitenkaan jäädä lepäämään laakereilla, kun kyseessä on veden kaltainen arvokas luonnonvara, vaan meidän on jatkettava toimia sen varmistamiseksi, että Euroopan uima- ja juomavesiä sekä vesiekosysteemejä suojellaan täysimittaisesti”, hän jatkoi.

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx puolestaan totesi, että Euroopan uimavedet ovat kohentuneet kahden viime vuosikymmenen aikana, eikä viemärivesiä johdeta enää suoraan vesistöihin niin suuria määriä. ”Tämän päivän haasteet liittyvät lyhytkestoisiin saastekuormituksiin rankkojen sateiden ja tulvien aikana, jolloin viemärijärjestelmä voi tulvia ja ulosteperäisiä bakteereja voi huuhtoutua viljelymaalta jokiin ja meriin.”

Paikallisviranomaiset seuraavat paikallisia rantoja ja keräävät niiltä näytteitä keväällä ja koko uimakauden ajan. Uimavesien laatu voidaan arvioida erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai heikoksi. Arvioinnissa otetaan huomioon, miten paljon vedessä on kahdentyyppisiä bakteereja, jotka osoittavat viemäristä tai karjasta peräisin olevaa saastumista. Jos näitä bakteereita nielee uimaveden mukana, ne voivat aiheuttaa vatsataudin (oksentelua ja ripulointia).

Uimaveden laadun arvioinnissa ei oteta huomioon roskia, saasteita tai muita ympäristöä haittaavia tekijöitä. Useimmat uimapaikat ovat riittävän puhtaita, jottei ihmisten terveydelle aiheudu vaaraa, mutta monet Euroopan vesistöjen ekosysteemeistä ovat huolestuttavassa tilassa. Tämä on erityisen ilmeistä Euroopan merissä: hiljattaisessa arvioinnissa havaittiin, että Euroopan merien ekosysteemejä uhkaavat ilmastonmuutos, saastuminen, ylikalastus ja happamoituminen. Monet näistä ongelmista ovat entisestään vaikeutumassa.

Uimavedet – keskeisiä havaintoja

  • Yli 95 prosenttia uimarannoista täytti vähimmäisvaatimukset mutta 83 prosenttia pääsi tiukemmat vaatimukset täyttävälle erinomaiselle tasolle ja vain 2 prosenttia oli heikkoja.
  • Vähimmäisvaatimukset täyttävien uimarantojen osuus oli vuonna 2013 suunnilleen sama kuin vuonna 2012. Erinomaisten paikkojen osuus sitä vastoin oli suurempi vuonna 2013 (83 %) kuin vuonna 2012 (79 %).
  • Merenrannoilla vedenlaatu oli hieman parempi, ja merenrantapaikoista 85 prosenttia arvioitiin erinomaisiksi. Kaikki merenrantapaikat Sloveniassa ja Kyproksella luokiteltiin erinomaisiksi.
  • Sisämaassa uimaveden laatu vaikuttaa olevan hieman keskimääräistä heikompi. Luxemburg oli ainoa maa, jonka kaikkien uimapaikkojen vedenlaatu arvioitiin erinomaiseksi, ja Tanska tuli hyvänä kakkosena (94 % erinomaisia). Saksan lähes 2 000:sta sisämaan uimapaikasta 92 prosenttia luokiteltiin erinomaiseksi.

Lisätietoja

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin: swimming water, lakes, rivers, bathing water, beach pollution, freshwater, beaches
tallenna toimenpiteet