επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η ποιότητα των υδάτων στις περισσότερες περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης είναι εξαιρετική

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 23/05/2014 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις λίμνες της Ευρώπης ήταν σε γενικές γραμμές υψηλού επιπέδου το 2013, ενώ πάνω από το 95 % των εν λόγω περιοχών πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, τα παράκτια ύδατα κολύμβησης είχαν μια ελαφρώς καλύτερη επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα.

δεν απορρίπτουμε πλέον τόσο μεγάλες ποσότητες λυμάτων απευθείας στα υδάτινα συστήματα. Η βραχυπρόθεσμη ρύπανση κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών αποτελεί τη σημερινή πρόκληση.

Ο κ. Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο κρίθηκαν «εξαιρετικές». Τις χώρες αυτές ακολούθησαν η Μάλτα (99 %, εξαιρετικής ποιότητας ύδατα), η Κροατία (95 %) και η Ελλάδα (93 %). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αναλογία των περιοχών «ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν η Εσθονία (6 %), οι Κάτω Χώρες (5 %), το Βέλγιο (4 %), η Γαλλία (3 %), η Ισπανία (3 %) και η Ιρλανδία (3 %).

Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) επιτηρεί την ποιότητα των υδάτων σε 22 000 περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και, για πρώτη φορά, την Αλβανία. Παράλληλα με την έκθεση, ο ΕΟΠ δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει την αξιολόγηση κάθε περιοχής κολύμβησης για το 2013.

Ο επίτροπος κ. Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Αποτελεί ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης εξακολουθεί να είναι υψηλή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε όσον αφορά έναν τόσο πολύτιμο πόρο, όπως είναι το νερό.  Πρέπει να συνεχιστεί η διασφάλιση της πλήρους προστασίας των υδάτων κολύμβησης και του πόσιμου νερού, καθώς και των υδάτινων οικοσυστημάτων μας».

Ο κ. Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών – δεν απορρίπτουμε πλέον τόσο μεγάλες ποσότητες λυμάτων απευθείας στα υδάτινα συστήματα. Η βραχυπρόθεσμη ρύπανση κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών αποτελεί τη σημερινή πρόκληση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερχείλιση των αποχετευτικών συστημάτων και στην έκπλυση των βακτηρίων κοπράνων από τις γεωργικές εκτάσεις στα ποτάμια και στις θάλασσες».

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν τα δείγματα στις τοπικές παραλίες, συλλέγοντάς τα την άνοιξη και καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Τα ύδατα κολύμβησης μπορούν να αξιολογηθούν ως «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Οι αξιολογήσεις βασίζονται στα επίπεδα δύο ειδών βακτηριδίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης λόγω της παρουσίας λυμάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τα εν λόγω βακτηρίδια μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες (εμετό και διάρροια) σε περίπτωση κατάποσης.

Οι αξιολογήσεις των υδάτων κολύμβησης δεν θεωρούν τα απορρίμματα, τη ρύπανση και άλλες πτυχές ως βλαβερές για το φυσικό περιβάλλον. Μολονότι οι περισσότερες περιοχές κολύμβησης είναι αρκετά καθαρές, ώστε να μην βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, πολλά από τα οικοσυστήματα των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων βρίσκονται σε ανησυχητική κατάσταση. Αυτό είναι εμφανές στις θάλασσες της Ευρώπης – μια πρόσφατη αξιολόγηση  αποκάλυψε ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την υπεραλίευση και την οξίνιση. Πολλά από τα εν λόγω φαινόμενα αναμένεται να αυξηθούν.

Ύδατα κολύμβησης: Βασικά πορίσματα

  • Ενώ πάνω από το 95 % των περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις, το 83 % πληροί το αυστηρότερο επίπεδο «εξαιρετικής ποιότητας».  Μόνο το 2 % ήταν ανεπαρκούς ποιότητας.
  • Το ποσοστό των περιοχών που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις το 2013 ήταν περίπου το ίδιο με εκείνο του 2012. Ωστόσο, το ποσοστό των περιοχών «εξαιρετικής ποιότητας» αυξήθηκε από 79 % το 2012 σε 83 % το 2013.
  • Στις θαλάσσιες ακτές η ποιότητα των υδάτων ήταν ελαφρώς καλύτερη, με το 85 % των περιοχών να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Όλες οι θαλάσσιες ακτές στη Σλοβενία και στην Κύπρο χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας.
  • Όσον αφορά τις εσωτερικές περιοχές κολύμβησης, η ποιότητα των υδάτων φαίνεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη χώρα, της οποίας όλες τις εσωτερικές περιοχές κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως «εξαιρετικής ποιότητας», ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από τη Δανία με ποσοστό 94 %.  Οι περίπου 2 000 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης της Γερμανίας χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας σε ποσοστό 92 %.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων