další
předchozí
položky

Infographic

Půda, krajina a změna klimatu

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-118-cs
Publikováno 28.10.2019 Poslední změna 29.08.2023
Půda obsahuje značné množství uhlíku a dusíku, které se v závis losti na tom, jak krajinu využíváme, mohou uvolňovat do atmosféry. Kácení a výsadba lesů nebo tání p ermafrostu může vychýlit bilanci emisí skleníkových plynů na jednu či druhou stranu. Změna klimatu může také podstatně ovlivnit co a kde mohou zemědělci produkovat.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage