следващ
предишен
елементи

Infographic

Почвата, земята и изменението на климата

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-118-bg
Публикуван 24-10-2019 Последна промяна 29-08-2023
Почвата съдържа значителни количества въглерод и азот, които могат да се отделят в атмосферата в зависимост от земеползването. Изсичането и засаждането на горите, топенето на ледниците може да доведе до промени в баланса на емисиите на парникови газове в една или друга посока. Климатичните промени влияят съществено на замеползването, като определят какво и къде може да се отглежда.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ