επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Έδαφος, γη και κλιματική αλλαγή

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-118-el
Δημοσίευση 31/10/2019 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Το έδαφος περιέχει σημαντικές ποσότητες άνθρακα και αζώτου, οι οποίες μπορούν να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε τη γη. Η εκχέρσωση ή η φύτευση δασών και η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το τι παράγουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και πού το παράγουν.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων