Έδαφος, γη και κλιματική αλλαγή

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-118-el
Δημοσίευση 31/10/2019 Τελευταία τροποποίηση : 15/01/2020
Το έδαφος περιέχει σημαντικές ποσότητες άνθρακα και αζώτου, οι οποίες μπορούν να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε τη γη. Η εκχέρσωση ή η φύτευση δασών και η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το τι παράγουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και πού το παράγουν.

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων