следващ
предишен
елементи

Случаи на преждевременна смърт, предизвикани от замърсяването на въздуха

Смяна на език
Страница Последна промяна 25-11-2022
Photo: © NILU
Случаи на преждевременна смърт, предизвикани от експозицията на фини твърди частици (PM2.5), озон (O3) и азотен диоксид (NO2) през 2012 г. в 40 европейски държави и ЕС 28.
ДържаваPM2.5O3NO2
Австрия 6 100 320 660
Белгия 9 300 170 2 300
България 14 100 500 700
Хърватия 4 500 270 50
Кипър 790 40 0
Чешка република 10 400 380 290
Дания 2 900 110 50
Естония 620 30 0
Финландия 1 900 60 0
Франция 43 400 † 1 500 7 700
Германия 59 500 2 100 10 400
Гърция 11 100 780 1 300
Унгария 12 800 610 720
Ирландия 1 200 30 0
Италия 59 500 3 300 21 600
Латвия 1 800 60 90
Литва 2 300 80 0
Люксембург 250 10 60
Малта 200 20 0
Нидерландия 10 100 200 2 800
Полша 44 600 1 100 1 600
Португалия 5 400 320 470
Румъния 25 500 720 1 500
Словакия 5 700 250 60
Словения 1 700 100 30
Испания 25 500 1 800 5 900
Швеция 3 700 160 10
Обединено кралство 37 800 530 14 100
Албания 2 200 140 270
Андора 60 4 0
Босна и Херцеговина 3 500 200 70
Бивша югославска република Македония 3 000 130 210
Исландия 100 2 0
Лихтенщайн 20 1 3
Монако 30 2 7
Черна гора 570 40 20
Норвегия 1 700 70 200
Сан Марино 30 2 0
Сърбия (a) 13 400 550 1 100
Швейцария 4 300 240 950
Общо (b)     432 000      17 000      75 000
EC-28 (b) 403 000 16 000 72 000

Бележки: (a) Включително Косово, съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН.
(b) Фигурите " Общо " и " ЕС- 28 " се закръгляват нагоре или надолу до най-близките хиляда.

източник: Air quality in Europe - 2015 report

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ