sonraki
önceki
öğeler

Article

Avrupa'nın sürdürülebilirliği için kararlı ve ciddiyiz

Dili değiştir
Article Yayınlandı 28.06.2023 Son değiştirilme 06.07.2023
4 min read
Yıl 1972: Antwerp kitap fuarından aldığımız bir sürü kitapla babamla birlikte eve yürüdüğümü hatırlıyorum. Bu kitaplardan üç tanesi halen elimde: nesli tükenmekte olan türler, Times Dünya Atlası ve Büyümenin Sınırları isimli bir kitap. Yıllar boyunca, babam doğaya olan merakımı uyandırmaya, yakın çevremizden çok daha büyük bir dünyanın olduğunu söylemeye ve toplumun geleceği hakkında kritik tartıșmaların hüküm sürdüğü bilim türünü anlamamı teșvik etmeye devam etti.

Bugün karșılaștığımız tehditler 

Elli yıl sonra bugün, yer küre genelinde etik olmayan derin eșitsizlikle birleșik olarak muhtemelen modern toplumun karşılaştığı en büyük varoluș tehditleri - iklim değișikliği, biyolojik çeșitlilik kaybı, yaygın kirlilik ve dünyanın kaynaklarının tükenmesi ile karșı karșıyayız. Çevre politikasını neredeyse her yerde yasalaștırdık ve kurumsallaștırdık, bilimsel anlayışımızı ve teknolojimizi iyileștirdik, farkındalığı artırdık ve kapsamlı bir küresel yönetisim altyapısı yarattık. Ancak hakim ekonomik modelimizin ve üretim ve tüketim sistemlerinin asli sürdürülemezliğini ele almayı bașaramadık.

Avrupa Komisyonu Birinci Bașkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın dediği gibi: "bu model bozuk; yeni bir modele ihtiyacımız var." 

Küresel hedeflerin üç jenerasyonu  - Gündem 21, Binyil Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - bunu temelde değiștirmemiștir. Sadece daha iyi bir șeyler yapmaya değil, esasen bazı șeyleri farklı yapmaya odaklanmalıyız. 


AB'nin yanıtı: Avrupa Yeşil Anlaşması 

Avrupa Birliği, Avrupa Yeșil Anlașmasını formüle ederek bu krizlere yanıt vermede öncülük etmiștir. Bu anlaşma, hiç şüphesiz, yalnızca Avrupa'da değil, küresel olarak formüle edilen en iddialı, entegre, sistematik ve ileriye dönük siyasi ve politika stratejisidir. Bu, gerçekten çığır açan bir gelişme. Bu anlaşma, çevre ve iklim hedeflerini, yakın zamana kadar AB içinde düşünülmesi imkansız olan șekillerde, finans dünyası ve Avrupa'nın endüstriyel geleceğiyle ilișkilendirmek de dahil olmak üzere, sosyal ve ekonomik boyutlarla ilișkilendiriyor. 

Avrupa Yeșil Anlașmasının, Covid krizi, Ukrayna savașı, ekonomimiz ve kamu maliyemiz üzerindeki ciddi baskılar ve Avrupa'da sosyal gerilimle karşılaştığımız dönemde güçlü bir yol haritası olmaya devam etmesi de dikkate değerdir. Bu krizler, enerji geçiși, Avrupa bütçelerinin ve fonların yönelimi ve Adil Geçiş (Just Transition)’de olduğu gibi, bazı alanlardaki acil değișim ihtiyacını da güçlendirmiștir. Bilgi yatırımlarımızda, VUCA dünyasında (Değişken, Belirsiz, Karmașık ve Muğlak) yașamanın sonuçlarını görüyoruz. Sistematik araștırma ve eylem odaklı bilgi üretimi ile öngörü bilgisine daha fazla ilgi gösterilirken, kriz durumlarına yanıt vermek için bilim-politika arayüzüne giderek daha fazla dikkat çekilmektedir. Bu krizler, Avrupa'nın dünyadaki rolü ve modelimizin dıș sürdürülebilirlik boyutları hakkında daha fazla tartıșmayı da teșvik etmiștir. 

Aynı zamanda, Avrupa'nın yeșil politikayla ilgili amaçlarını ertelemesine neden olan çeșitli argümanlar ortaya çıktı. Bu argümanlar iklim değișikliğini, biyolojik çeșitlilik kaybını ve sürdürülemez kaynak kullanımını ele almak için gerekli olan temel aciliyeti göz ardı etmektedir. Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı çalıșma planı bu konuda alışılmadık șekilde açıktır: toplumlarımızın sistematik geçișini hızlandırmalıyız! 

Geçiși yavașlatmak veya amaçları küçültmek, durumu daha kötü hale getirdiğinden, sorumsuz bir davranıştır ve yükü sonraki kuşaklara bırakmak anlamına gelir. 

 

Vizyonumuz, kararlılığımız 

Babama geri dönelim. İkna olmuş bir Avrupalı'ydı. Yüzyıllar boyunca sonsuz sayıda savaș görmüș bir kıtayı birleștirmek gibi benzersiz bir siyasi projeye inanmıștı. Onun için Avrupa serbest pazardan çok daha fazlasıydı. Avrupa Yeșil Anlașması'nı görmeyi coșku ve cesaretle isterdi (yalnızca Ajans'ın amiral raporu SOER 2020'den bilgi tabanı olarak bahsedildiği için değil). Amaçları küçültmeyi deneyenlerin dar bakış açıları, kaybetmiş olduğumuz zaman, kirletmeye ve yok etmeye devam ettiğimiz bir gezegende hâlâ bir gelecek kurabileceğimizi düșünenlerin olduğunu görünce de aynı derecede endișelenirdi. 

İyimser olup olmadığı sorulduğunda Jean Monnet, "Ben ne kötümserim ne de iyimserim. Ben azimliyim” demişti. Avrupa Yeșil Anlașması vizyonunu önümüzdeki on yıllar içinde uygulamak, muhtemelen önceki dört yıldaformüle edilmesi ve yasalaștırılmasına kıyasla daha fazla kararlılık gerektirecektir. 

Geçtiğimiz on yıl boyunca, AÇA’da kararlı meslektaşlarımla ve aynı derecede adanmıș ortaklarımızla ve en iyi profesyonellerden olușan diğer Avrupa ağlarıyla çalıșmaktan büyük bir keyif aldım. Hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu ayrıcalık için minnettarım. 

Hepimize bireysel ve toplu kararlılık diliyorum! 

 

Hans Bruyninckx 

Hans Bruyninckx
AÇA İcra Direktörü 

AÇA bülteni, Mart sayısı, no.1/2023’de yayımlanan makale.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: eea newsletter, editorial
Belge İşlemleri