nästa
föregående
poster
Press Release Europas miljö 2015 – framtidens välstånd är beroende av modigare steg inom politik, kunskap, investeringar och innovation — 2015-02-23
Europas miljö- och klimatpolitik har lett till betydande vinster, förbättrat miljön och livskvaliteten och samtidigt drivit på innovation, ökad sysselsättning och tillväxt. Trots dessa framsteg står Europa fortfarande inför en rad svårlösta och växande miljöutmaningar. För att möta utmaningarna kommer det att krävas genomgående förändringar av de produktions- och konsumtionsmönster som ligger till grund för miljöproblemen.
Press Release Klimatet, mångfalden och människan — 2010-03-18
Europeiska miljöbyråns Miljösignaler 2010: berättelser om människor och deras miljö

Permalinks

Dokumentåtgärder