neste
forrige
elementer
Press Release D source code Europas miljø 2015: Framtidens velstand krever modige endringer innen politikk, kunnskap, investeringer og innovasjon — 25.02.2015
Europas miljø- og klimapolitikk har gjort store framskritt og gitt oss et bedre miljø og bedre livskvalitet og samtidig fremmet innovasjon, sysselsetting og økonomisk vekst. Til tross for denne positive utviklingen står Europa fortsatt overfor mange vedvarende, voksende miljøutfordringer. Å håndtere dem vil kreve grunnleggende endringer i de produksjons- og forbrukssystemene som er hovedårsaken til miljøproblemene.
Press Release Biologisk mangfold, klimaendringer og deg — 18.03.2010
EEA Signaler 2010: historier om mennesker og deres miljø

Permalinks

Dokumenter handlinger