następne
poprzednie
pozycje
Press Release Środowisko Europy 2015: dobrobyt w przyszłości zależy od podjęcia odważniejszych działań w obszarze polityki, wiedzy, inwestycji i innowacji — 2015-02-24
Europejska polityka w dziedzinie środowiska i polityka przeciwdziałania zmianom klimatu przyniosły znaczne korzyści, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i podniesienia jakości życia, wspierając jednocześnie innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Mimo tych korzyści przed Europą nadal stoi szereg trwałych i rosnących wyzwań środowiskowych. Sprostanie im będzie wymagało wprowadzenia fundamentalnych zmian w systemach produkcji i konsumpcji, które są głównym źródłem problemów w obszarze środowiska.
Press Release Różnorodność biologiczna, zmiany klimatyczne i Ty — 2010-03-18
Sygnały 2010 EEA: historie o ludziach i ich otoczeniu

Permalinks

Akcje Dokumentu