seuraava
edellinen
kohdat
Press Release Euroopan ympäristö vuonna 2015: hyvinvointi edellyttää rohkeampia toimia politiikan, tiedon, investointien ja innovoinnin saralla — 23.02.2015
Euroopan ympäristö- ja ilmastopolitiikasta on ollut huomattavaa hyötyä. Se on parantanut ympäristön ja elämän laatua sekä edistänyt samalla innovointia, työpaikkojen syntymistä ja kasvua. Tästä huolimatta Eurooppaan kohdistuu edelleen monia pysyviä ja kasvavia ympäristöhaasteita. Niiden ratkaiseminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia tuotanto- ja kulutusjärjestelmiin, jotka ovat ympäristöongelmien perimmäinen syy.
Press Release Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja ihminen — 18.03.2010
EEA Ympäristösignaalit 2010: kertomuksia ihmisistä ja heidän ympäristöstään

Permalinks

tallenna toimenpiteet