Gå över till ekologiska livsmedel om du kan!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Inom ekologisk livsmedelsproduktion används inga syntetiska bekämpningsmedel, något mindre växthusgaser produceras och den biologiska mångfalden i jordbruksområden får för det mesta större utrymme.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100