Orientujte sa na organické potraviny!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Pri organickej produkcii potravín sa nepoužívajú žiadne syntetické pesticídy, vytvára sa o niečo menej skleníkových plynov a zvyčajne sa ponecháva väčší priestor pre biodiverzitu v poľnohospodárskych oblastiach.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100