Όποτε μπορείτε, προτιμάτε τα βιολογικά τρόφιμα!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων δεν χρησιμοποιούνται συνθετικά φυτοφάρμακα, εκλύονται λιγότερα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνήθως τα προϊόντα αυτά ευνοούν τη βιοποικιλότητα στις αγροτικές περιοχές.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100