Kai tik įmanoma, rinkitės ekologišką maistą!

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Ekologiškam maistui gaminti nenaudojami sintetiniai pesticidai. Ekologiškas maistas gaminamas išmetant mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų vietos ūkių biologinei įvairovei palankesnėmis sąlygomis.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100