Jeśli to możliwe, kupuj żywność ekologiczną!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
W ekologicznej produkcji żywności nie stosuje się syntetycznych pestycydów, emituje się mniej gazów cieplarnianych i zazwyczaj nie ogranicza się różnorodności biologicznej.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100