nästa
föregående
poster

Spara papper genom att ändra din skrivares standardinställning till dubbelsidig utskrift.

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Du kan också välja att göra dubbelsidiga utskrifter om det blir läsbart. Europeiska miljöbyrån har infört dubbelsidiga utskrifter som standard, vilket har minskat byråns pappersförbrukning med ungefär 17 procent från 2004 till 2005.

Permalinks

Dokumentåtgärder