следващ
предишен
елементи

Спестете хартия, като нагласите принтера на автоматично двустранно отпечатване.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Можете и да отпечатвате две страници на един лист, ако са четливи. ЕАОС въведе автоматично двустранно отпечатване, като така намали разходите на хартия с около 17 % в периода от 2004 до 2005 г.

Permalinks

Действия към документ