Κάντε οικονομία στο χαρτί προεπιλέγοντας στον εκτυπωτή σας την εκτύπωση και των δύο πλευρών του χαρτιού.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Μπορείτε επίσης να τυπώνετε δύο σελίδες σε μία, εάν είναι ευανάγνωστες. Ο ΕΟΠ έχει υιοθετήσει την εκτύπωση δύο σελίδων σε ένα φύλλο (μπρος-πίσω) γεγονός που μείωσε το 2004-2005 την κατανάλωση χαρτιού στον Οργανισμό κατά περίπου 17%.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100