Nastavte východiskové nastavenie tlačiarne na obojstrannú tlač a ušetríte papier.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Podobne môžete vytlačiť dve strany v rámci jednej, ak bude text čitateľný. Agentúra EEA má dvojstrannú tlač nastavenú ako východiskovú, čím v rokoch 2004 až 2005 obmedzila spotrebu papiera o 17 %.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100