Taupykite popierių – nustatykite, kad spausdintuvas automatiškai spausdintų ant abiejų lapo pusių.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Taip pat galite spausdinti du lapus ant vieno popieriaus lapo, jei tekstas bus įskaitomas. EAA įvedė automatinį spausdinimą ant abiejų lapo pusių. 2004–2005 m. tai sumažino popieriaus sunaudojimą agentūroje maždaug 17 procentų.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100