další
předchozí
položky

Při tisku šetřete papír zvolením možnosti oboustranného tisku.

Změnit jazyk
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Můžete rovněž vytisknout dvě strany na jednu stranu, za předpokladu, že text zůstane čitelný. Evropská agentura pro životní prostředí se rozhodla používat oboustranný tisk, a snížila tak svou spotřebu papíru v období 2004-2005 zhruba o 17 %.

Permalinks

Akce dokumentů