Bekämpningsmedel innehåller farliga och skadliga giftiga kemikalier som skadar människors hälsa.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Rester av bekämpnings- och insektsmedel som använts i trädgården kan bli liggande hemma. Kontakta kommunen för att ta reda på hur du säkert och korrekt kan göra dig av med dem.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100