Τα παρασιτοκτόνα περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες επικίνδυνες και επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα υπολείμματα των παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων μπορούν να εισχωρήσουν στο σπίτι σας. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές της περιοχής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή και κατάλληλο τρόπο απόρριψής τους.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100