следващ
предишен
елементи

Пестицидите съдържат опасни и вредни отровни химикали, които застрашават човешкото здраве.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Остатъци от градинските пестициди и инсектициди може да останат в къщата ви. Свържете се с местните власти за информация къде е безопасно и редно да ги изхвърлите.

Permalinks

Действия към документ