Пестицидите съдържат опасни и вредни отровни химикали, които застрашават човешкото здраве.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Остатъци от градинските пестициди и инсектициди може да останат в къщата ви. Свържете се с местните власти за информация къде е безопасно и редно да ги изхвърлите.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100