Pesticídy obsahujú nebezpečné a škodlivé toxické chemikálie, ktoré poškodzujú ľudské zdravie.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Zvyšky záhradných pesticídov a insekticídov sa môžu držať v dome. Spýtajte sa na miestnom úrade, ako ich môžete bezpečne a správne zlikvidovať.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100