Pestycydy zawierają niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ludzkiego substancje chemiczne.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Jeśli masz w domu pozostałości pestycydów lub środków owadobójczych, dowiedz się u lokalnych władz, gdzie można je wyrzucić, aby nie zagrażały środowisku.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100