Villaträdgårdar kan i hög grad bidra till den biologiska mångfalden i städerna.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
De ger skydd och mat och fungerar som transportstråk för vilda djur, bland annat igelkottar, grävlingar, fåglar och fjärilar. Om du har en trädgård kan du öka dess värde genom att plantera träd med bär och blommande växter. Rönn, hägg och maskros med flera kan tjäna som föda och skydd för många olika insekter.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100