Domáce záhrady môžu zásadne prispieť k biodiverzite v mestách a veľkomestách.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Poskytujú úkryt, potravu a prepravné trasy pre voľne žijúce živočíchy vrátane ježkov, jazvecov, vtákov a motýľov. Ak máte záhradu, pomôžte zlepšiť biodiverzitu tým, že vysadíte dreviny, ktoré majú bobuľovité plody, a kvitnúce rastliny. Jarabina, vtáčnica a púpava môžu okrem iného slúžiť aj ako potrava a úkryt pre rozličný hmyz.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100