Градините могат много да допринесат за биологичното разнообразие на градовете.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Те осигуряват подслон, храна и пътеки на таралежи, язовци, птици и пеперуди. Ако имате градина, направете я по-ценна като посадите плодни дръвчета и цъфтящи растения. Калината, птичето грозде и глухарчето например служат за храна и убежище на много безгръбначни.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100