Градините могат много да допринесат за биологичното разнообразие на градовете.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Те осигуряват подслон, храна и пътеки на таралежи, язовци, птици и пеперуди. Ако имате градина, направете я по-ценна като посадите плодни дръвчета и цъфтящи растения. Калината, птичето грозде и глухарчето например служат за храна и убежище на много безгръбначни.
Действия към документ