Οι κήποι των σπιτιών μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιοποικιλότητα των πόλεων.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Παρέχουν προστασία, τροφή και διόδους κυκλοφορίας σε άγρια ζώα όπως οι σκαντζόχοιροι, οι ασβοί, τα πουλιά και οι πεταλούδες. Εάν έχετε κήπο, αυξήστε τη βιοποικιλότητα φυτεύοντας καρποφόρα δέντρα και ανθοφόρα φυτά. Η αγριοσουρβιά, η κερασιά prunus pandus και η αγριομαρουλιά, μεταξύ άλλων, προσφέρουν τροφή και καταφύγιο σε πολλά ασπόνδυλα.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100