Przydomowe ogrody mogą w dużym stopniu zwiększyć bioróżnorodność w miastach.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Zapewniają schronienie, pożywienie i przestrzeń do przemieszczania się dla dzikich zwierząt, w tym jeży, borsuków, ptaków i motyli. Jeśli masz ogród, zwiększ jego atrakcyjność dla różnych gatunków zwierząt przez zasadzenie krzewów i drzew jagodowych oraz roślin kwiatowych. Jarzębina, czeremcha i mniszek (popularnie nazywany mleczem) to tylko niektóre z roślin zapewniających pożywienie i schronienie wielu różnym owadom.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100