Zahrady mohou výrazně podpořit biologickou rozmanitost ve městech.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Poskytují úkryt, stravu a slouží jako místo odpočinku pro volně žijící živočichy, včetně ježků, jezevců, ptáků a motýlů. Máte-li zahradu, zvyšte její ekologickou hodnotu výsadbou bobulovin a kvetoucích rostlin. Jeřáby, střemchy obecné a pampelišky mohou, mimo jiné, sloužit jako potrava a úkryt pro mnoho bezobratlých živočichů.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100