Изменение на климата - Основни факт 3

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2010
До момента 11 европейски държави и няколко отделни региона и градове са приели стратегии за адаптиране към изменението на климата.

Temporal coverage

Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100