ďalej
späť
body

Prispôsobenie sa zmene klímy - základný údaj 3

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 28. 11. 2010
Doteraz prijalo 11 európskych krajín a niekoľko regiónov a miest stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy.

Permalinks

Temporal coverage

Akcie dokumentu