Κλιματική αλλαγή - κύριο δεδομένο 3

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2010
Μέχρι στιγμής, 11 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ορισμένες περιφέρειες και πόλεις, έχουν καταρτίσει στρατηγικές κλιματικής προσαρμογής.

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , ,
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας