naslednji
prejšnji
zadetki

Podnebne spremembe - ključni dejstvo 3

Spremeni jezik
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Objavljeno 28.11.2010
Strategije za prilagajanje podnebnim spremembam je doslej sprejelo 11 evropskih držav ter nekaj regij in mest.

Permalinks

Temporal coverage

Akcije dokumenta