li jmiss
preċedenti
punti

Adattament għat-Tibdil fil-Klima - Fatti ewlenin 3

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2010
S’issa, 11-il pajjiż Ewropew, u xi reġjuni u bliet, addottaw strateġiji għall-adattament għat-tibdil fil-klima.

Permalinks

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet