nästa
föregående
poster

Klimatanpassning - viktigt faktum 3

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Hittills har elva europeiska länder och några regioner och städer antagit strategier för klimatanpassning.

Permalinks

Temporal coverage

Dokumentåtgärder