nästa
föregående
poster

Markanvändning - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-11-28
Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen. Miljöförändringar kommer i sin tur att få allt större betydelse för hur européerna använder marken när samhällen strävar efter att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar.

Permalinks

Taggar

Insorterad under SOER2010, Land, land use, quality of life
Dokumentåtgärder