nästa
föregående
poster

Markanvändning - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-11-28
Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen. Miljöförändringar kommer i sin tur att få allt större betydelse för hur européerna använder marken när samhällen strävar efter att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar.

Permalinks

Taggar

Insorterad under , , ,
Dokumentåtgärder