neste
forrige
elementer

Arealbruk - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 28.11.2013
Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, er en av de viktigste drivkreftene bak miljøendringer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet, for økosystemer og for infrastrukturforvaltningen. Miljøendringene vil i sin tur få stadig større betydning for måten europeerne bruker arealet på, når samfunnet søker å finne måter å redusere og tilpasse seg klimaendringene.

Permalinks

Tagger

arkivert under: SOER2010, Land, land use, quality of life
Dokumenter handlinger